Nätverk för andlig vård i hälso- och sjukvården

Nätverk för fortbildning och fördjupning samt för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, idéer och kunskap. 
Anmälan till respektive träff längst ner på sidan.

Målgrupp

Medarbetare inom andlig vård i hälso- och sjukvården, minst 20 procent.

Innehåll 2022

Frukostmöte tisdag 31 maj kl 8:30-10
Andakt och samtal om aktuella ämnen sm rör andlig vård i hälso- och sjukvården. Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko
 
Frukostmöte onsdag 8 september kl 8:30-10
Andakt och samtal om aktuella ämnen som rör andlig vård i hälso- och sjukvården. Jacobsgården, Västra Trädgårdsgatan 2
 
Sjukhuskyrkans överläggningar 6 oktober kl 9.00-12
Syftet är att dela erfarenheter och fakta för samverkan med hälso- och sjukvården. Församlingsvåningen, Gustaf Vasa församling, Västmannagatan 63, 1 tr.
 
Frukostmöte onsdag 29 november kl 8:30-10
Andakt och samtal om aktuella ämnen som rör andlig vård i hälso- och sjukvården. Jacobsgården, Västra Trädgårdsgatan 2

Kontakt

Helena Nikula Tel 073-069 99 68  
helena.nikula@svenskakyrkan.se