MHFA–Mental Health First Aid - Första hjälpen till psykisk hälsa Unga/Äldre

Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna samt ger dig en konkret handlingsplan i hur du kan stödja unga/äldre människor som lider av psykisk ohälsa.

Efter genomförd kurs blir du av Karolinska institutet certifierad Första hjälpare.
Att som medmänniska få vara ett ställföreträdande hopp när livet är svårt - det är det vi är kallade till.

Målgrupp

Ideella och anställda som möter människor i sitt uppdrag

Mål och syfte, samt anmälan (via Sensus)

  1. Efter genomgången kurs i inriktning Unga/Äldre ska deltagaren;

  • Ha fördjupad kunskap om ungas utveckling samt ungas/äldres psykiska hälsa generellt.
  • Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa.
  • Utifrån en säkerställd handlingsplan, kunna bemöta och stötta människor med psykisk ohälsa.

Välj ett utbildningstillfälle. För att bli certifierad Första hjälpare behöver du vara med på alla tillfällena. Det går inte att blanda tider mellan utbildningstillfällena. 

Kursen för inriktning unga omfattar 5 halvdagar (17 timmar)
Kursen för inriktning äldre omfattar 4 halvdagar (14 timmar)

Utbildningstillfälle 1 Inriktning unga (sista anm.dag 1 okt.)

För att anmäla till utbildningstillfälle 1, inriktning unga, klicka här

19 oktober kl. 08:30 - 12:00
21 oktober kl. 08.30 - 12.00
26 oktober kl. 08:30 - 12:00
28 oktober kl. 08:30 - 12:00
2 november kl. 08:30-12:00

Utbildningstillfälle 2, inriktining unga, sista anm.dag 1 okt)

För att anmäla till utbildningstillfälle 2, inriktning unga, klicka här

16 november kl. 13:00 - 16:30
18 november kl. 13:00 - 16:30
23 november kl. 13:00 - 16:30
25 november kl. 13.00 - 16:30
30 november kl. 13:00 - 16.30

Inriktning äldre inställt

Innehåll

Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar.
Kursen hålls digitalt, länk skickas ut av Sensus
Självstudier förutsätts efter avslutad kurs.

Medverkande

Satu Brännström, stiftsdiakon, instruktör MHFA, Luleå stift.
Annalena Norrman, stiftsdiakon, instruktör MHFA, Luleå stift.

Kontakt

Satu Brännström, stiftsdiakon och instruktör MHFA
satu.brannstrom@svenskakyrkan.se
Annalena Norrman, Stiftsdiakon och instruktör MHFA
annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Max- och mini-antal deltagare

Mini 6 personer max 15 personer

Arrangör

Luleå Stift i samverkan med Sensus, Karolinska institutet och Region Norrbotten

Kostnad

500 kr för litteratur

 


Tillfällen

   

Titel: Första hjälpen till psykisk hälsa,inriktning Äldre
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-20 09:00
2021-10-21 15:00
Område: Luleå stift
Plats: Stiftsgården Skellefteå, Brännavägen 25
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Status: Inställd