Stockholms stifts fastighetsdag 2021

Aktuella teman, projekt och frågor inom fastighets- och kulturarvsområdet

Målgrupp

Fastighetsansvariga inom Stockholms stifts församlingar/pastorat.

Mål och syfte

Kunskaps- och utbildningshöjande insatser samt forum för nätverksbyggande samverkan mellan stift-församlingar och mellan församlingar.

Program för dagen

12:45 Inloggning.
Genomgång av teknik och chatverktyg med Oskar Johnsson, stiftshandläggare IT.
12:55 Film: Lokalförsörjningsplanering – vikten av dialog i förändringsarbetet
13:00 Inledning
Fastighetsstrateg/processledare Michael Yhr tillsammans med kollegor inom fastighet och kulturarv vid Stockholms stiftskansli hälsar alla välkomna.
13:10 Projekt lokalförsörjningsplaner gör bokslut – erfarenheter, lärdomar och framgångsfaktorer
Erik Dufva, biträdande kyrkoherde och processledare, Botkyrka församling och Michael Yhr, fastighetsstrateg
och samordnande projektledare LFP, Stockholms stiftskansli.
14.00 Vårt gemensamma underhållsansvar – idag och för framtiden och om ”uppkopplade fastigheter”
Ulf Schmidt, fastighetsspecialist/konsult, Statens fastighetsverk och Erika Landgren, fastighetsförvaltare,Stockholm stiftskansli
14.50 Tio minuters paus • Film: Lokalförsörjningsprocessen – att tänka in kyrkobyggnaders särställning
15.00 Livscykelanalyser som redskap för hållbart byggande, case: Frösunda kyrkas tak
Mia Andersson, projektansvarig Vallentuna församling, Michael Haglund, administrativ chef, Vallentuna församling, Kristina Segerström, stiftsingenjör och Rickard Isaksson, stiftsantikvarie, Stockholms stiftskansli.
15.50 Rekvisition av projekt som finansieras av KAE och KUB
Rickard Isaksson, stiftsantikvarie/KAE-handläggare och Jan-Åke Engfors, kanslisekreterare/KAE-handläggare, Stockholms stiftskansli.
16.20 Uppsamling frågor via chatten, sammanfattning och avslutning
16.30 Slut

Ladda ner programmet som en pdf

Kontakt

Fastighetsstrateg Michael Yhr, 08-402 36 04.

Tillfällen

   

Titel: Fastighetsdagen 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-02 12:45
2021-12-02 16:30
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 61
Sista anmälningsdag: 2021-11-29