Träff för samverkan inom inkludering och mångfald i Stockholms stift

Välkommen på en digital träff för bättre samverkan i Stockholms stift inom arbetet med inkludering och mångfald. Torsdag 28 oktober kl 09-12. 
Kursledarna finns på plats från 8.30 för mingel och teknisk support. Anmälan under Tillfällen längst ner på sidan.

Målgrupp

Församlingsanställda, ideella och förtroendevalda som är intresserade av inkludering och mångfald i Stockholms stift.
Områden som ingår i inkludering och mångfald kan t ex vara: Etnicitet, Nationella minoriteter, Religion, Jämställdhet/Kön, HBTQI+, Funktionsnedsättning, Ålder.

Mål och syfte

Syftet med träffen är att dela erfarenheter och kartlägga vilka behov som finns i Stockholms stifts församlingar när det gäller inkludering och mångfald. På så sätt hoppas vi kunna öka nätverkande och erfarenhetsutbytet mellan församlingarna inom mångfaldsfrågorna. Vi som medarbetare på stiftskansliet vill också få en tydligare bild av hur vi kan stötta er i arbetet. Vi försöker samla resurserna så att vi kan få bättre resultat – en ännu mer inkluderande kyrka!

Innehåll

I nuläget finns en rad nätverk inom inkludering och mångfald i stiftet som kommer att presentera sig på träffen. Vi kommer också lyfta vilka nätverk som eventuellt saknas och vilka områden som får mindre utrymme i församlingarnas dagliga verksamheter.
Frågorna för dagen är:
• Hur kan vi församlingsmedarbetare i stiftet bli bättre på att stötta varandra och dela erfarenheter?
• Hur kan stiftskansliets medarbetare bli bättre på att främja församlingarnas arbete?
• Vill vi ha flera nätverk? Hur ska nätverken se ut?
• Vilka frågor saknas i arbetet?
• Vilka frågor och grupper hamnar utanför?
Vi får också en kort genomgång av intersektionella och normkritiska perspektiv.

Kontakt

Johanna Linder, 072-450 33 71

Tillfällen

   

Titel: Träff för samverkan inom inkludering och mångfald
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-28 08:30
2021-10-28 12:00
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt på Zoom
Lediga platser: 79
Sista anmälningsdag: 2021-10-22