Framtidsfredag Uppsala stift

Välkommen att delta i hoppfulla och lärande samtal om klimat- och miljöfrågor under hösten 2021.

Målgrupp

Miljö- och klimatintresserade anställda och förtroendevalda

Mål och syfte

Framtidsfredag är Uppsala stifts version av Friday’s for Future genom att vi gemensamt sätter hållbarhetsfrågan på agendan och vill hitta vägar mot en framtid i linje med Parisavtalets mål. Tillsammans inspirerar och stöttar vi varandra i arbetet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet och miljödiplomeringen.

Innehåll

Varje tillfälle börjar med en kort föreläsning om ett särskilt tema inom hållbarhetsområdet, som vi sedan reflekterar och samtalar kring. Träffarna är planerade fram till jul men du är välkommen att lämna förslag på teman och medverkande föreläsare längre fram. Några av tillfällena sker i samverkan med Linköpings stift.

Kontakt

Daniel Boström

Energi och hållbarhetsstrateg 

018-680731

E-post till Daniel Boström

Kostnad

Ingen kostnad

Tillfällen

   

Titel: Ekoteologiskt samtal med Sven Hillert
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-05 08:30
2021-11-05 09:30
Område: Uppsala stift
Plats: Digitalt
Lediga platser: 69
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Titel: Klimatsmart mat
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-19 08:30
2021-11-19 09:00
Område: Uppsala stift
Plats: Digitalt
Lediga platser: 69
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Titel: Hållbar kyrkogårdsförvaltning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-03 08:30
2021-12-03 09:30
Område: Uppsala stift
Plats: Digitalt
Lediga platser: 66
Sista anmälningsdag: 2021-12-02
Titel: Hållbar jul med biskop Karin Johannesson
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-17 08:30
2021-12-17 09:00
Område: Uppsala stift
Plats: Digitalt
Lediga platser: 70
Sista anmälningsdag: 2021-12-16