Vägval VOLONTÄR

Vägval VOLONTÄR är ett erbjudande till alla unga som är konfirmerade och har ett ideellt engagemang. Detta görs med fördel tillsammans med församlingens anställda.

Målgrupp

för Vägval VOLONTÄR är ungdomar som är 15 år och äldre. Ungdomarna deltar med fördel tillsammans med församlingens anställda. Vuxna anställda och ideella vuxna (20+) i församlingens arbete med ungdomar och unga ledare deltar i programmet i en egen grupp. Ungdomar är också välkomna att delta i Volontärhelgerna utan medföljande ledare.

Mål och syfte

  • Vill du upptäcka mer om vad Svenska kyrkan är och står för?
  • Vill du fundera vidare över din roll och uppgift i församlingen och kyrkan?
  • Vill du fördjupa dig lite mer efter konfirmationen om kyrkan och tron?  

Då är volontärhelgerna något för dig! Vi reflekterar över vår roll och identitet i församlingen och om vår egen betydelse i församlingens stora uppdrag. Vad innebär det att vara förankrad i Svenska kyrkan, i församlingens sammanhang och dess gemenskap? Hur rustar vi varandra till ett engagemang i Svenska kyrkan och till ett kristet liv?

Volontärhelgerna är fyra fristående kurshelger

som handlar om församlingens och kyrkans grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, undervisa, bedriva mission och diakoni..

Kontakt

Emma Tribell

stiftsadjunkt för konfirmandpedagogiskt utvecklingsarbete

018-680732

Kostnad

Ungdom: 600 kr / helg
Anställd/Volontär 20+: 1 200 kr / helg

Logi i flerbäddsrum

Ledare som önskar enkelrum ( i mån av plats): 1700 kr/helg.