Stockholms stifts ledarnätverk för ignatiansk andlighet

Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion kring ignatiansk andlighet. 
Anmälan till respektive nätverksträff längst ner på sidan.

Målgrupp

Anställda och ideella församlingsmedarbetare som leder ignatianskt inspirerad verksamhet. 

Mål och syfte

Erfarenhets- och kunskapsutbyte, samverkan, utbildning- och fortbildning, kollegiala handledningsgrupper, information.
 

Krav på förkunskaper

Leda ignatianskt inspirerade aktiviteter i församling.

Innehåll

Aktuella teman för ignatianskt inspirerat församlingsarbete. 

Medverkande

Stiftsadjunkt Eva Sjödén och ev gäster.

Plats

Hålls digitalt via Zoom. Länk skickas senare.
Nätverket sker i samverkan mellan Stockholms stiftskansli och Västermalms församling.

Kontakt

Eva Sjödén, 08 508 940 43,
eva.sjoden@svenskakyrkan.se

Tillfällen

   

Titel: Nätverksträff 2 december 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-02 13:00
2021-12-02 15:15
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt via Zoom.
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2021-11-25