Mötesplats stift student

Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

MSS är obligatorisk och omfattar åtta dagar. Av dessa skall minst sex dagar utgöras av det ordinarie MSS-utbudet och högst två dagar väljas från övrigt kursutbud. Rådgör alltid med respektive profilhandläggare när det övriga kursutbudet behöver användas. För tillträde till slutår/sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut krävs att du har intyg om fullgjord MSS. Detta utfärdas via respektive profilhandläggare på stiftskansliet.

Anmälan till respektive dag längst ner på sidan.

Innehåll

18 februari kl 9-16 - Andaktsverkstad - Andakt och psalmbok
Vi möts för en dag med andakt och psalmbok, hur kan vi arbeta med och förbereda inför att leda andakt och ta hjälp av psalmboken.
Plats: Meddelas senare
 
25 Mars​ kl 9-16 - Församlingsbesök i Nacka församling
Vi besöker Nacka församling och får höra om deras arbete med de globala målen och miljöcertifieringsarbetet.
Plats: Nacka församling.
 
22 april kl 9-16 - Med musiken i fokus
Vi gör ett församlingsbesök och får ta del av hur församlingen arbetar med musikverksamhet för olika målgrupper.
Medverkar gör församlingens kyrkomusiker.
Plats: Meddelas senare
 
20 maj kl 9-17 - Pilgrimsvandring i Vallentuna - En bro till Gud 
Vallentuna har tusenåriga traditioner av kristen tro. Under dagen vandrar vi i spåren av de första kristna som kom till trakten, Vi besöker bland annat Orkesta kyrka från 1100- talet och möter berättelserna om vikingen Ulf i Borresta. Vi kommer också att berätta om hur vi – idag – använder pilgrimsvandring som redskap inom gudstjänst, mission, undervisning och diakoni.
Medverkar gör: Jonas Bodin och Majken Öst Söderlund. 
Plats: Mer detaljerad info kommer efter anmälan.

Kontakt

Diakon Lena Burman Holmgren 
tfn 08-508 940 61, lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

Stiftspedagog Monica Johansson
tfn 08-508 940 53, monica.h.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén
tfn 08-508 940 48 , anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se

Stiftsadjunkt Elin Hyldéen Gärtner 
tfn 08-508 940 64, elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se