Teologiskt rådslag i biskopsgården

Målgrupp
Präster och andra teologiskt intresserade i Strängnäs stift.

Innehåll

Hur är det att vara barn och fira gudstjänst i Svenska kyrkan? Hur förhåller sig barn till de gudstjänster de deltar i? Svenska kyrkans gudstjänsthandbok slår fast att barn och ungas delaktighet i gudstjänsten är särskilt eftersträvansvärd. Hur förvaltar vi det uppdraget på ett klokt sätt? Vid höstens teologiska rådslag samlas vi för att lära oss mer om barns perspektiv på vår gudstjänst och tillsammans reflektera över hur vi kan bereda plats för det i våra församlingar. Till vår hjälp har vi prästen och teologen Karin Rubenson som nyligen disputerat i ämnet.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Magdalena Öhrling

Arrangör

Strängnäs stift

Kostnad

200 kr, inklusive enkel frukost och lunch. Efter den 6 oktober är kostnaden 300 kr (endast i mån av plats).
 

Våra anmälningsvillkor
Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften, dock lägst 100 kr. Vänligen läs våra fullständiga av- och ombokningsregler här


Tillfällen

   

Titel: Barn i den gudstjänstfirande församlingen
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-27 09:30
2021-10-27 15:00
Område: Strängnäs stift
Ort: Strängnäs
Plats: Biskopsgården och domkyrkan
Lediga platser: 33
Sista anmälningsdag: 2021-10-06
Status: Anmälningstiden har gått ut.