Teologiskt fönster - paradoxal verklighet - om barn och gudstjänster

Det talas ofta om vikten av barns plats och deltagande i gudstjänsten, men hur uppfattar de själva gudstjänsten och sin delaktighet i den? Karin Rubensons avhandling sätter fokus på barn som en del av en gudstjänstfirande församling. Genom att undersöka barns erfarenheter av liturgi bidrar avhandlingen in i ett liturgiskt och praktisk-teologiskt samtal samtidigt som barns aktörskap i gudstjänster lyfts fram. Avhandlingen bygger på intervjuer och observationer i församlingar i Svenska kyrkan, likväl som tvärvetenskapligt teoretiskt arbete.

Scrolla ner för anmälan

Målgrupp

Alla med intresse för församlingarnas gudstjänstliv

Mål och syfte

Fördjupning i tänkandet kring barns plats i gudstjänsten

Innehåll

I webbinariet presenterar Karin Rubenson sin avhandling, och vi får därefter tillfälle till samtal, både i mindre grupper och i helgrupp.

8.45 möjlighet till uppkoppling
9.00 Välkommen och introduktion (10-15 min)
Din föreläsning: ”Paradoxal verklighet – om barn och gudstjänster”
Ca 10.00 klargörande frågor max 15 min, därefter fikapaus
Ca 10.30 gruppsamtal
11.00 tillbaka i storgrupp, kort paus
11.10 Samtal i storgrupp
11.50 Avrundning, tack och avslutning
Senast 12.00 slut

Medverkande

Karin Rubenson, präst och teologie doktor
Maria Klassons Sundin, biskopens adjunkt, Luleå stift
Pär Parbring, stiftsadjunkt, Luleå stift

Kontakt

Maria Klasson Sundin, maria.sundin@svenskakyrkan.se, 0920-264723
Pär Parbring, par.parbring@svenskakyrkan.se, 0910-725742

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Solviks folkhögskola

Kostnad

Kostnadsfritt