Själavårdens möjlighet att känna igen, bemöta och förebygga destruktiva trossystem och hot mot demokratin?

Konspirationsteorier som destruktiva trossystem och hot mot demokratin: Själavårdens möjlighet att känna igen, bemöta och förebygga

 

Målgrupp

Jourhavande präst och institutionssjälavårde
 

Mål och syfte

Konspirationsteorier kan utgöra ett hot mot demokratin, visar en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rapporten visar samtidigt att konspirationstänkande kan utgöra en lockelse genom att ge en känsla av mening och sammanhang för någon som upplever existentiell osäkerhet. Själavårdare inom Jourhavande präst stöter emellanåt på detta, och skulle behöva stärka sin egen förmåga att sålla och bemöta dessa tankar. Det skulle möjligen också kunna bidra till att förebygga en glidning in den typen av destruktivt meningsskapande i samband med möte med någon som uttrycker existentiell osäkerhet.

Innehåll

  • Vad är konspirationsteorier och varför är de ett hot mot demokratin?
  • Avgränsning gentemot psykotiska tillstånd
  • Konspirationsteorier som sekulärt trossystem.
  • Att bemöta och motverka konspirationstänkande
  • Längtan efter sammanhang och mening: själavårdens möjligheter

Kontakt för frågor och mer info

Miriam Hollmer, samordnare SoHå epost: miriam.hollmer@svenskakyrkan.se
Nina Sagovinter samordnare Kyrkoliv 018-16 97 15 nina.sagovinter@svenskakyrkan.se
Hanna Karpmyr, administratör SoHå, (anmälan, teknisk värd f seminariet.)0738-441225 epost: hanna.karpmyr@svenskakyrkan.se

Arrangör

Programmet Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati & Jourhavande präst

Längd: 3 h 45 min