Kickoff för klimatet

Välkommen till en förmiddag med en inspirerande föreläsning, reflekterande samtal och en workshop om hur vi stärker klimatarbetet framåt.

Målgrupp

Till dig i församling, pastorat eller stift som arbetar eller är intresserad av klimatfrågor

Mål och syfte

Kickoffen syftar till att stärka klimatarbetet och skapa mer handlingskraft.

Innehåll

En inspirerande förmiddag fylld med föreläsningar och reflekterande samtal om hur vi stärker klimatarbetet framåt. Bland annat medverkar ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal om konsekvenser av hur vi ser på naturen ur ett teologiskt perspektiv. Klimatpsykologerna föreläser om hur vi kan undvika vanliga tankefällor och vilka beteendeförändringar vi bör fokusera på för att åstadkomma största möjliga klimatvinst.

Kontakt

Kostnad

Kostnadsfritt

Längd: 3 h