Barn och unga, diakonalt perspektiv - fördjupningstillfällen hösten 2021

Inspirations- och fortbildningstillfällen för medarbetare som möter barn och unga i församlingens vardagsliv, med särskilt diakonalt fokus.