Tryggare rum - verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

Målgrupp

Alla som arbetar med konfirmander. 

Innehåll

Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för fler att delta i konfirmandverksamheten på lika villkor? Den här workshopen erbjuder dig som konfirmandledare verktyg att skapa en verksamhet som är ett tryggare rum för fler. Ett tryggare rum är ett rum där du har rätt att, oavsett vem du är eller hur dina behov ser ut, bli bemött med respekt och att vara med i gemenskapen. Verktygen bygger på ett normkritiskt förhållningssätt där du som ledare får hjälp att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Verkliga berättelser från konfirmandverksamhet analyseras och du får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet. Workshopen leds av Annika Heikkinen och Sara Björk, författare till den nyutkomna boken ”Tryggare rum- verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten”. Annika Heikkinen är verksamhetsutvecklare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Sara Björk är verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund och präst i Svenska kyrkan.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Marie Westling.

Arrangör

Strängnäs stift

Kostnad

Ingen kostnad.

Tillfällen

   

Titel: Tryggare rum- verktyg för inkludering i konfirmand
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-24 13:00
2021-11-24 16:00
Område: Strängnäs stift
Ort: Zoom-möte
Plats: Zoom
Lediga platser: 37
Sista anmälningsdag: 2021-11-12