Utvecklande ledarskap

Målgrupp

Chefer och ledare med personalansvar i Strängnäs stift och Karlstad stift.
Kursen har 16 platser, varav Strängnäs stift har 8 platser och Karlstad stift har 8 platser.

Mål och syfte

Strängnäs stift rekommenderar stiftets chefer att gå kursen Utvecklande ledarskap för att få en gemenskam ledarskapssyn.

Innehåll

En ledarskapssyn för Strängnäs stift har beslutats i fullmäktige och bejakats i domkapitlet våren 2021. Den grundar sig på ”Transformerande ledarskap” som idag är den mest vedertagna, evidensbaserade och beforskade ledarskapsteorin. Det är ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Med denna teori som bakgrund har Försvarshögskolan tagit fram en egen modell med vetenskaplig grund som kallas UL, Utvecklande ledarskap, för att matcha svenska förhållanden. Den ledarskapsmodell som används i UL stämmer väl överens med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Utvecklande ledarskap inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa omtanke, att inspirera och motivera. Det grundar sig på vetskapen om att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll-ledarskap”.

Kontakt

Vid frågor gällande kursinnehåll kontakta Kajsa Flygt Jonsson
Vid frågor om anmälan administratör Josefin Bredberg

Kostnad

12 000:- inklusive internatkostnad. Priset är subventionerat inom ramen för fokusområde ledning-styrning.
 

Våra om- och avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften.