Nätverk för dataskyddsombud i Stockholms och Uppsala stift

Uppsala och Stockholms stift har ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud som träffas fyra gånger per år.

Syfte: Att få ett forum där dataskyddsombud kan dela med sig av erfarenheter, utveckla den gemensamma kompetensen och analysera gemensamma problem/möjligheter. Även representanter för stiftens GDPR-organisation deltar och bidrar med sitt kunnande. Varje träff har ett tema.

Teman: För att hålla oss aktuella kring vad som är på gång och vad vi behöver ta upp så bestäms teman för dessa träffar kontinuerligt. Hör gärna av er med förslag på teman som ni vill ta upp. Mer information om teman meddelas när det närmar sig.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och därför sker träffarna som digitala möten så länge restriktioner råder.

Längd: 2 h