Information om vägen till att bli diakon

Det här informationstillfället ger en beskrivning av hur vägen till att bli diakon ser ut. Här ges även möjlighet att ställa frågor och att få kontaktuppgifter till olika församlingar och deras medarbetare. När du anmält dig kommer du i god tid att få en videolänk till mötet via mejl. Vi behöver din adress, så att vi kan skicka dig informationsbroschyr och litteratur, vilka ytterligare tydliggör vägen till att bli diakon samt vad ett diakonalt arbete kan handla om.

Målgrupp

Du som är intresserad av att bli diakon

Mål och syfte

Målet med informationstillfället är att ge dig som är intresserad av att bli diakon en bild av hur vägen ser ut. Samt att ge dig möjlighet att ställa frågor.

Kontakt

För frågor kontakta stiftsdiakon Elisabet Berglund tfn 018-69 07 09 eller elisabet.berglund@svenskakyrkan.se

Längd: 1 h