Introduktionskurs om kontakten kyrka skola

Jag vill ha kontakt med skolan, hur gör jag ?

16 maj 2022 Stiftsgården, Skellefteå
18 maj 2022 S:t Mikaelsgården, Lycksele
23 maj 2022  Församlingsgården Strandplan 25, Boden
24 maj 2022 Församlingsgården, Gällivare
Tidsramar: 09:30-15:30

Anmälan via Sensus Studieförbund: 

https://sensus.wufoo.com/forms/introduktionsdag-skolakyrka/

 

FN:s konvention om Barnets rättigheter är en gemensam grund som både skola och kyrka har som utgångspunkt i sitt möte med barn och unga. Introduktionskursen vill ingjuta mod och inspiration till att ta kontakt med skolan i ett samarbete för barnets bästa.
Vilka regler gäller för kyrklig närvaro i skolan?

Läroplan för grundskolan- vad i den motiverar en närvaro av kyrkan?

Presentation av olika skolplaner som finns för församlingens möte med skolan.

Kurslitteratur: Allmänna vägar och privata utflykter. När kyrka och skola möts i kyrkorummet. Charlotta Ingerholt och Tina Pederson. Arguments förslag.
 

Kursledare/upplysningar: Cathrine Eiderhäll, Verksamhetsutvecklare Sensus, , tel:0910/779732, 072-722 39 30 Cathrine.Eiderhall@sensus.se  

Maria Berglund maria.g.berglund@svenskakyrkan.se, tel: 0910/72 57 36

Målgrupp: 

Anställda i församling som vill påbörja en samverkan med grundskola/gymnasiet på orten och som därför behöver stöd i hur detta kan förverkligas.

Anställda som redan till viss del samverkar med skolan men vill uppdatera sig kring skolplaner, läroplan med mera.

Mål:

Efter introduktionskursen om mötet kyrka-skola har deltagaren fått mera kunskap om hur Svenska Kyrkan i Luleå stift ser på församlingens kontakter med skolan vilket kan motivera en närvaro i skolan. Vidare har deltagaren fått mer pedagogiskt stöd för kommande skolkontakter och ökad kunskap om hur ett samarbete mellan kyrkan och den icke-konfessionella skolan kan se ut.

Medverkande:

Anna Karlsson, Bodens pastorat,
Karin Belinki-Jonsson, Luleå Domkyrkoförsamling
Camilla Rönnbäck, Luleå Domkyrkoförsamling,
Cathrine Eiderhäll, Sensus studieförbund,
Martin Steinwall, Skellefteå S:t Olovs församling,
Jeanette Brodin, Ålidhems församling.
 

Anmälan tas emot av:           Sensus Studieförbund

Anmälan Senast                         den 28 april

Länk för anmälan:                     https://sensus.wufoo.com/forms/introduktionsdag-skolakyrka/