Föreläsning: Vad gör sorgen med kroppen?

Föreläsning med Satu Hirsch Fjellstedt, leg psykoterapeut och teolog.

Målgrupp

Den som arbetar med sorgestödsgrupp/leva-vidaregrupp i Uppsala stift eller tjänstgör inom institutionssjälavården.

Mål och syfte

Mål och syfte är att öka kunskap och förståelse för kroppens reaktioner vid sorg, hos de som möter sörjande i sitt arbete.

Innehåll

Så här beskriver Satu föreläsningen: ”Jag har genom åren fått en fördjupad insikt om vad sorgen gör med kroppen genom samtal med många sörjande samt genom att ta del av olika studier och undersökningar. Detta tillsammans med min förankring i Inter personell neurobiologi, har resulterat i en föreläsning samt en bok om ”Vad sorgen gör med kroppen”.

Lunch på egen hand men gärna tillsammans för att processa föreläsningen.

Kontakt

Monika Oscarsson, Tel 018- 68 07 36 och Gudrun Rosén, Tel 018-430 36 69

Arrangör

Gudrun Rosén, sjukhuspräst Akademiska sjukhuset, Monika Oscarsson, stiftsadjunkt för själavård

Kostnad

Kostnadsfri för deltagare.

Längd: 2 h