Teologiskt fönster "Samiskt kyrkoliv i Norska kyrkan"

Teologiskt fönster återkommer ett par gånger per termin och innehåller en föreläsning kring ett aktuellt teologiskt ämne och samtal i grupp och gemensamt utifrån föreläsningen.
Denna gång är temat samiskt kyrkoliv och biskop Olav Øygard från Nord-Hålogalands stift, det nordligaste i Norge, berättar om hur Norska kyrkan arbetar med att stärka sitt arbete med och för samer och på samiska.

 

Scrolla ner för att komma till anmälan

Målgrupp

Teologiskt intresserade anställda, förtroendevalda och ideella

Mål och syfte

Fördjupande kunskaper och reflektioner inom ett teologiskt ämne

Innehåll

8.45 möjlighet till uppkoppling och tekniskt stöd
9.00 föreläsning och frågor
ca 10.15 fikapaus
ca 10.30 gruppsamtal
ca 11.00 samtal i storgrupp och avslutning
Senast 12.00 slut

Kontakt

Maria Klasson Sundin, maria.sundin@svenskakyrkan.se

Medverkande

                            Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogalands stift i Norska kyrkan.
   Biskop Olav är själv samisktalande och har tjänstgjort som
   under många år i Nordnorge.

   Han har arbetat med diakonala frågor, särskilt familjerådgivning,
   och bland annat suttit i Norska kyrkans samiska liturgiska kommitté.

 

 

Arrangör

Luleå stift

Kostnad

Ingen kostnad