Mötesplats Stift och Student, MSS

Vi i Luleå stift - dagar om uppdrag och sammanhang. 

På grund av utökade restriktioner måste vi tyvärr ställa in den planerade rundresan i Sapmi. I stället möts vi digitalt för att samtala om samisk kultur och näringar och om Svenska kyrkans organisation- om Luleå stift som ett flerspråkigt stift.

Scrolla ner för att komma till anmälan.

Målgrupp

Dagarna vänder sig enbart till dig/student som är intresseanmäld för Luleå stift och som avser att utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, eller präst.

Mål och syfte

Att stödja och rusta blivande medarbetare inom de fyra kyrkliga profilerna för tjänst inom Luleå stift samt stärka gemenskapen mellan och inom alla profiler 

Ökad kännedom om Luleå stift dess organisation, uppdrag, roll och särart, samt skapa relationer för framtiden.

Innehåll

Under dagarna kommer vi att lyfta Luleå stift särart- språkligt, kulturellt och andligt med extra inriktning på urfolket samerna och dess kultur, språk och historia. Svenska kyrkans organisation kommer också att behandlas.

Kontakt

Maria Berglund
tel 0910 - 72 57 36
maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Medverkande

Edelviks folkhögskola:
Ola Persson, skolpräst
Kristina Sundin, kursansvarig
Luleå stift:
Carina Johansson, stiftsdiakon
Carolina Söderberg, stiftsmusiker
Maria Berglund, stiftspedagog
Pär Parbring, stiftsadjunkt

Med flera

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Edelviks folkhögskola.
 
Kostnad

Stiftet står för alla kostnader

Övrig information

Läs mer om vad Mötesplats Stift och Student (MSS) innebär i Luleå stift http://svenskakyrkan.se/luleastift/student