Konfirmanddagar i Gällivare Malmbergets pastorat och Södra Lapplands pastorat

Utbildning och fördjupning när det gäller konfirmandarbetet, med utgångspunkt från de reviderade konfirmandriktlinjerna som togs i bruk under 2020.

Det finns två tillfällen

  • 30/3 2022 Gällivare Malmbergets pastorat och Norra Norrbottens kontrakt
  • 10/5 2022 Vilhelmina församling, Södra Lapplands kontrakt

 

Scrolla ner för att komma till anmälan

Målgrupp

Medarbetare och frivilliga i konfirmandarbetet i församlingar i Gällivare Malmbergets pastorat samt övriga intresserade från Norra Norrbottens kontrakt.

Mål och syfte

Att deltagarna ska:
- få utbildning och fördjupning i konfirmandarbetet med utgångspunkt från de reviderade konfirmandriktlinjerna vilka togs i bruk under 2020.
- ska få tillfälle att identifiera befintliga behov för församlingens konfirmandarbete.
- få möjlighet att identifiera tillfällen till samverkan i kontraktet när det gäller konfirmandarbetet.
 

Innehåll

09.30             Fika

10-12.00        Uppstart

-Utbildningspass utifrån befintliga behov.

12.00             Lunch

12.45 – 14.30  Konfirmandriktlinjer 2020.

-Hur fungerar de i just min församling?

-Vilka behov finns, samverkansmöjligheter?

14.00             Fika

14.45             Sammanfattning, vägen vidare.

15.00             Avslut

Kontakt

Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, Luleå stift, e-post: asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

 

Medverkande 

Jon Falk, stiftspedagog, Luleå stift, e-post: jon.falk@svenskakyrkan.se

Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, Luleå stift, e-post: asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

Övrig information

Material samt välkomstmejl kommer att skickas ut till alla anmälda någon vecka innan kursdagen.

Arrangör

Luleå stift

Kostnad

Ingen kostnad. Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift. Resa och logi bekostas av sändande församling.

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Läs mer om Avbokningsregler