Mötesplats KONFIRMAND

Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

Målgrupp

Anställda medarbetare i församlingarnas konfirmandarbetslag.

Mål och syfte

Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

 

Program

09.00 Fika
09.30 Morgonbön
09.45 "Upptäck Gud genom lek" med Hanna-Karin Berglund

11.45 Lunchpaus

13.00 ”Upptäck Gud genom lek” – fortsättning med Hanna-Karin Berglund
15.00 Fika, delande och sändning
15.30 Slut

Kontakt

Emma Tribell, e-post emma.tribell@svenskakyrkan.se

Kostnad

Ingen kostnad. Lunch ingår inte, men det finns flera restauranger i närområdet.

Längd: 6 h