Digitala boksamtal om: Ärkebiskopens fastebok 2022 - Att bevara vår mänsklighet

Under februari samlar vi till tre digitala boksamtal kring ärkebiskopens fastebok 2022. Varje tillfälle inleds med en kort introduktion till ett av bokens teman. Vi samtalar sedan i mindre grupper, och avslutar gemensamt. Det är inte nödvändigt att kunna delta vid alla tillfällen för att anmäla sig.

Boksamtalen sker inför fastan och kan användas som förberedelse för att använda boken i församlingens verksamhet.

Scrolla ner för att komma till anmälan

Målgrupp

församlingsmedarbetare i Luleå stift
 
Mål och syfte

Fördjupning i de ämnen som fasteboken berör, samt rusta och inspirera församlingsmedarbetare till att föra dessa samtal vidare i sin församling.

Innehåll

Varje tillfälle tar en timme, och inleds med ca tio minuters introduktion till veckans ämne (boken innehåller totalt åtta ämnen). Sedan delar vi upp i mindre grupp för samtal. Vi avslutar gemensamt. Som deltagare bör man ha läst ett par avsnitt ur boken till varje tillfälle.

Kontakt

Pär Parbring, 0910-725742, par.parbring@svenskakyrkan.se

Medverkande

Pär Parbring, stiftsadjunkt, Luleå stift

Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, Luleå stift

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund

Kostnad

ingen kostnad
 
Övrigt
Man behöver ha ett exemplar av ärkebiskopens fastebok. Var och en ansvarar för att själv beställa den.