Handledarutbildning för dem som leder unga ideella i församling

Målgrupp

För dig som arbetar med unga ledare i konfirmandverksamhet, barnverksamhet mm

Mål och syfte

Syftet med handledarutbildningen är att stärka dig som är handledare för unga ledare i din församling. Att du ska få verktyg i ditt arbete, kring exempelvis överenskommelse, tystnadsplikt, registerutdrag men också bli medveten olika teorier kring ledarskap.

Innehåll

I Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete i Strängnäs stift står:  ”Unga konfirmandledare och/eller andra ideella medarbetare bör om möjligt ingå i arbetslaget. Med de unga konfirmandledarna skapas nya möjligheter att utveckla kyrkans liv. Ledaruppdraget ger en chans att få leva och växa i sitt dop, i sin tro och i sin kyrka. Som stöd i uppdraget behöver unga ledare handledning från konfirmandledare. Handledaren blir en viktig förebild för ledarskap och behöver själv egen utbildning i att handleda och utbilda andra. Genom satsningen på de unga konfirmandledarna bidrar församlingen till att rusta framtida ledare för kyrka och samhälle.”

Kursen ges parallellt med stiftets praktikhandledarutbildning.

Fredrik Lundh är legitimerad psykoterapeut och handledare, ansvarar för handledarutbildningen inom Stockholms stift.
Catharina Carlsson, domkyrkokomminister med inriktning konfirmander och ungdomar.
Kajsa Flygt Jonsson, mångårig medarbetare i Strängnäs stift.  Handläggare för organisation-, ledarskap- och arbetsmiljöfrågor.

Dagarna varvas mellan föreläsningar, seminarium och övningar.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen, kontakta Marie Westling. Om du har frågor om anmälan eller boende, kontakta Anna-Maija Junnila

Övrig information

Kursen ges med inom ramen för rekryteringsprocessen och är ett samarbete.

Arrangör

Strängnäs stift.

Kostnad

3 200 kr inkl. kost, logi i enkelrum och kurskostnad. 
2 900 kr inkl. kost, logi i dubbelrum och kurskostnad.
1 800 kr inkl. kost och kursavgift dvs. dagkonferens under två dagar.
 

Våra villkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften. Vid anmälan efter sista anmälningsdag är kurskostnaden 20 % högre. Vänligen läs våra fullständiga av- och ombokningsregler här.