Mötesplats Stift och Student, MSS

Vi i församlingen - dagar om uppdrag och sammanhang. Digital kurs.

Målgrupp

Dagarna vänder sig enbart till dig/student som är intresseanmäld för Luleå stift och som avser att utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, eller präst.

Mål och syfte

Ökad kännedom om vad det innebär att vara församling i Svenska Kyrkan i Luleå stift, samt ge tillfälle till andlig fördjupning och reflektion..

Innehåll

Dagarna innehåller föredrag och möjlighet till reflektion kring olika teman som t ex församlingssyn, kyrkoordningen och min roll i församlingen.

Kontakt

Pär Parbring, stiftsadjunkt, Luleå stift
tel. 0910-72 57 42, 072-222 5454
par.parbring@svenskakyrkan.se

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Edelviks folkhögskola.
 
Kostnad

Stiftet står för alla kostnader

Övrig information

Kursen genomförs via Microsoft Teams. Du behöver dator/surfplatta, alternativt mobiltelefon för att kunna delta. Det är också en fördel att ha tillgång till ett headset.

Läs mer om vad Mötesplats Stift och Student (MSS) innebär i Luleå stift http://svenskakyrkan.se/luleastift/student

 

 
 

Tillfällen

   

Titel: Mötesplats Stift och Student , MSS
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-28 08:00
2021-10-30 16:00
Område: Luleå stift
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: 2021-10-19