Agenda 2030 – 8 år kvar att göra skillnad!

En kursdag där vi tillsammans identifierar kyrkans bidrag kopplat till de globala målen. Vi inspirerar varandra till nya delmål på vägen – för en hållbar kyrka i en hållbar värld.

Målgrupp

Anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare med engagemang i arbete för hållbar utveckling.

Mål och syfte

Kompetensutveckling i hållbar utveckling och kyrkans roll som aktör i civilsamhället. Lyfta goda exempel från miljödiplomerade/
hållbarhetsengagerade församlingar/pastorat i Stockholms stift

Innehåll

FN beslutade 2015 om de 17 mål som ska uppnås till 2030 för att skapa en hållbar värld. Det är nu 8 år kvar tills vi är framme vid år 2030 och kyrkan behövs för att bidra till den omställning som världen är kallad till. Vad har Svenska kyrkan gjort, vad behöver göras och vad kan vi som kyrka bidra med än mer? En kursdag där vi tillsammans identifierar kyrkans bidrag kopplat till de globala målen. Vi inspirerar varandra till nya delmål på vägen – för en hållbar kyrka i en hållbar värld.

Kontakt

Kristina Segerström, Tel: 072-556 45 46 
kristina.segerstrom@svenskakyrkan.se

Längd: 2 h


Tillfällen

   

Titel: Agenda 2030 – 8 år kvar att göra skillnad!
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-23 09:00
2021-11-23 15:30
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2021-11-11
Status: Inställd