Stockholms stifts kulturarvsdag 2022

En dag om brand, stöld och skadegörelse i kulturhistoriska kyrkliga miljöer.
Anmälan längst ner på sidan.

Målgrupp

Dagen riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i församlingar och pastorat men också till de som jobbar inom kulturmiljöbranschen och konsulter som anlitas av Svenska kyrkan. Även den breda allmänheten som vill lära sig mer om hur kyrkorna vårdas är välkommen.

Mål och syfte

Tillgängliggöra kunskap och erfarenheter inom Svenska kyrkan och kulturmiljöbranschen

Innehåll

Kyrkorna är offentliga rum i kyrkans och samhällets tjänst för allmänheten och medlemmarna. I en orolig omvärld höjs kraven att skydda det kyrkliga kulturarvet. Vi tittar närmare på vad som kan göras i förebyggande syfte men tar också del av erfarenheter från tillfällen då olyckan har inträffat.
Programmet kommer att kompletteras efter hand.

Kontakt

Rickard Isaksson, 08-508 940 27 
rickard.isaksson@svenskakyrkan.se

Tillfällen

   

Titel: Kulturarvsdagen 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-20 09:30
2022-10-20 15:30
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 96
Sista anmälningsdag: 2022-10-07