Stockholms stifts kulturarvsdag 2021

Dagen behandlar kyrkliga inventarier och inredning utifrån olika aspekter såsom dokumentation, vård och tillgänglighet.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda i församlingar och pastorat men även de som jobbar inom kulturmiljöbranschen och konsulter som kommer i kontakt med kyrkliga föremål i Stockholms stift.

Mål och syfte

Sprida kunskap och goda exempel i Svenska kyrkan, kulturmiljöbranschen och till allmänheten.

Innehåll

1. Smuts eller meningsbärare – Nya perspektiv på konservering av sakrala rum och föremål.
Anna Henningsson, doktorand i konst vid Berlins tekniska universitet.

2. Förebygga är bättre än att bota. Spar pengar och kulturvärden genom att vårda, förvara och dokumentera inventarierna på rätt sätt.
Lisa Nilsen, konservator Lisa Nilsen Kulturvård.

3. Arbetet med Uppsala domkyrkas textilier.
Anna Ehn Lundgren, konservator Uppsala domkyrkas textilateljé.

4. Uppdraget att på olika sätt tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet. Om förutsättningar, begränsningar och krav men framförallt - om möjligheter.
John Rothlind, kulturarvssamordnare Västerås pastorat.

5. Avslutande panelsamtal och frågor från chatten.

Innehållet i programmet är preliminärt och kommer kunna ändras. Mer information kommer.

Kontakt

Rickard Isaksson, 08-508 940 27 
rickard.isaksson@svenskakyrkan.se

Tillfällen

   

Titel: Kulturarvsdagen 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-20 10:00
2021-10-20 15:15
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt Live event via Teams
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2021-10-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.