Rutiner vid oro om att barn far illa

Utbildning i vad man ska göra vid oro om att barn far illa.

Målgrupp

Alla medarbetare som möter barn och unga i sin verksamhet, kyrkoherdar, diakoner. 

Medverkande

Stiftspedagog Elisabet Hillbratt.
Stiftsdiakon Lena Bergman.

Mål och syfte

Stärka församlingsmedarbetarna i att se och möta utsatta barn och unga, öka kunskapen om hur man går tillväga vid oro om att barn far illa.

Innehåll

En halvdag om hur sekretessen och tystnadsplikterna fungerar, samt när och hur man ska göra en orosanmälan till socialtjänsten. Stockholms stiftskansli har utarbetat skriftliga rutiner som deltagarna får med sig. Kursen innehåller även varningssignaler att vara vaksam på, hur man kan arbeta förebyggande och bra saker att tänka på när man samtalar med barn och unga. Utbildningen kan även bokas kostnadsfritt och genomföras lokalt i församlingsarbetslaget. Läs mer här 

Kontakt

Lena Bergman, 08-508 940 46.
lena.bergman@svenskakyrkan.se

Övrig information

Utbildningen kan även bokas kostnadsfritt och genomföras lokalt i församlingsarbetslaget. Läs mer här 

Kostnad

Kostnadsfritt. No show-avgift på 300 kr faktureras vid frånvaro utan avbokning.

Längd: 2 h