Nätverket för stöd till barn, unga och familjer i sorg

Nätverket träffas en gång per termin för att utbyta erfarenheter, lära av varandra samt utöka samverkan.

Målgrupp

Medarbetare som arbetar med stöd till barn, unga och familjer i sorg.
 

Ev förkunskaper

Utbildad i stöd till barn och unga i sorg och/eller arbetar med sorgestöd till målgruppen.

Mål och syfte

Att utbyta erfarenheter, lära av varandra samt utöka samverkan.
 

Höstens nätverksträff 21 oktober

Anmäla här nedan.

Vill du vara med i nätverket? Kontakta

Lena Bergman, 08-508 940 46.
lena.bergman@svenskakyrkan.se

Längd: 2 h


Tillfällen

   

Titel: Höstens nätverksträff
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-21 09:00
2021-10-21 11:00
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 48
Sista anmälningsdag: 2021-10-20