Nätverket för sinnesrogudstjänster

Nätverket samlar intresserade för delande och erfarenhetsutbyte av arbetet med sinnesrogudstjänster. Nätverket är ekumeniskt och har två träffar per år.

Nästa nätverksträff 8 oktober kl 10-16

Anmälan nedan.

Innehåll

Dagens gäster kommer att berätta om sina respektive verksamheter och bredda och fördjupa vår kompetens när det gäller medberoendeproblematik. Deras bidrag hjälper oss när vi sedan funderar över hur sinnesrogudstjänsten kan utvecklas för att inkludera anhöriga i olika åldrar.

Gäster

Lena Ljungström, diakon som under många år arbetat i Farsta församling med stödgruppsverksamheten Humlan för barn och ungdomar som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel och/eller har en psykisk sjukdom.
Jeanette Haglund Svensson, socionom och leg psykoterapeut på Ersta Vändpunkten.
Oskar Palmbäck ansvarig för lägerverksamheten vid Ersta vändpunkten.
 

Vill du vara med i nätverket? Gör en intresseanmälan här nedan eller kontakta

Sara Garpe, stiftsadjunkt, 08-508 940 46.
sara.garpe@svenskakyrkan.se