Nätverket för andakter och gudstjänster på äldreboenden

Nätverket samlar medarbetare och ideella för delande, erfarenhetsutbyte och lärande kring gudstjänster och andakter på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och serviceboenden. Nätverket har två träffar per år.

Nästa nätverksträff 13 oktober kl 9-11

Anmälan nedan.

Vill du vara med i nätverket? Gör en intresseanmälan här nedan eller kontakta

Sara Garpe, stiftsadjunkt, 08-508 940 46.
sara.garpe@svenskakyrkan.se

Tillfällen

   

Titel: Nätverk för andakter & gudstjänster på äldreboende
Område: Stockholms stift
Sista anmälningsdag: 2021-12-31