Avstämningsmöte Valnämnden

Digital avstämning/lägesrapport  Valnämnder
Några punkter vi vill lyfta

  • Tidplan och viktiga händelser
  • Er beredskap kring Pandemin
  • Mottagande av valmaterial i sommar
  • ​Valresultat system

 

Det finns två tillfällen att välja på, välj de tillfälle som passar dig bäst här nedanför.