Mötesplats KONFIRMAND

Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

Målgrupp

Anställda konfirmandledare

Mål och syfte

Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

Program

Tema: Risker

08.45-09.00 Inloggning, drop-in

09.00 Morgonbön

09.30 Att ligga steget före – vinsten med en risk- och sårbarhetsanalys. Katarina Tingström, präst, legitimerad psykoterapeut och författare till boken Handbok för trygga och säkra verksamheter

11.30 Walk and talk, samtalspromenad i mindre grupper

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Bokbord med Martin Garlöv, Arkens bokhandel

13.15 Tryggare rum – workshop där du får verktyg för att aktivt skapa en konfirmandverksamhet som är inkluderande och tillgänglig för alla som vill delta. Sara Björk, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund, författare till boken Tryggare rum – verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten och präst i Svenska kyrkan

14.45 Sändning

15.00-15.30 Avslutande fika för alla som vill

Kontakt

Emma Tribell

Kostnad

Ingen kostnad

Längd: 6 h


Tillfällen

   

Titel: Mötesplats KONFIRMAND
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-26 09:00
2021-10-26 15:00
Område: Uppsala stift
Plats: Digitalt
Lediga platser: 58
Sista anmälningsdag: 2021-10-20