Mötesplats stift student

Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

MSS är obligatorisk och omfattar åtta dagar. Av dessa skall minst sex dagar utgöras av det ordinarie MSS-utbudet och högst två dagar väljas från övrigt kursutbud. Rådgör alltid med respektive profilhandläggare när det övriga kursutbudet behöver användas. För tillträde till slutår/sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut krävs att du har intyg om fullgjord MSS. Detta utfärdas via respektive profilhandläggare på stiftskansliet.

Anmälan till respektive dag längst ner på sidan.

Innehåll

26 september - Konferens om Klimatfrågor 
Vi deltar på en konferens som lyfter frågor om att möta hot och hat och klimatförnekelse, följ nedanstående länk för mer info och anmälan. 
OBS! Denna dag krockar för dig som går PG på SKUI så välj helst inte denna dag.
När du anmält dig, meddela det till; monica.h.johansson@svenskakyrkan.se
 
21 oktober kl 9-16 - En kyrka med och för alla
Besök i Högalids  församling
Vi får ta del av församlingens arbete med att vara en kyrka med och för alla, som inkluderar, välkomnar och tjänar människor som Jesus själv gjorde.
Medverkar gör: Kyrkoherde Gunilla Lindén och medarbetare i församlingen.
Plats: Högalids församling
 
11 november​ kl 9-16 - Utifrån barn och ungas horisont 
En dag om att möta barn och unga utifrån deras perspektiv och vad som förväntas av oss som församling och kyrka i detta angelägna arbete.
Medverkar gör: Stiftspedagog Elisabet Hillbratt med kollegor
Plats: Meddelas senare
 
1 december kl 9-16 - Svenska kyrkan – Vilka är vi tillsammans?
Dagen innehåller samtal med biskop Andreas Holmberg. Vi går på stiftsmässan tillsammans och med utgångspunkt från Kyrkoordningen samtalar och reflekterar vi om vad det innebär att företräda Svenska kyrkan och vara kyrka tillsammans, här och nu men också framåt.
Medverkar gör: Stiftsadjunkt Hanna Nyberg på förmiddagen.
Plats: Meddelas senare
 
Våren 2023 planerar vi MSS-dagar vid följande tidpunkter;
fredag 27 januari, fredag 17 februari , fredag och eller lördag 24 el 25 mars och en MSS-resa i Luthers fotspår tisdag – fredag 2-5 maj samt fredag 12 maj. Med reservation för vissa ändringar.
 

Kontakt

Diakon Lena Burman Holmgren 
tfn 08-508 940 61, lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

Stiftspedagog Monica Johansson
tfn 08-508 940 53, monica.h.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén
tfn 08-508 940 48 , anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se

Stiftsadjunkt Elin Hyldéen Gärtner 
tfn 08-508 940 64, elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se


Tillfällen

   

Titel: En kyrka med och för alla
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-21 09:00
2022-10-21 16:00
Område: Stockholms stift
Plats: Högalids församling.
Lediga platser: 26
Sista anmälningsdag: 2022-10-07
Titel: Utifrån barn och ungas horisont
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-11 09:00
2022-11-11 16:00
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 27
Sista anmälningsdag: 2022-10-28
Titel: Svenska kyrkan – Vilka är vi tillsammans
Startdatum:
Slutdatum:
2022-12-01 09:00
2022-12-01 16:00
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 26
Sista anmälningsdag: 2022-11-17