Mötesplats stift student

Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

MSS är obligatorisk och omfattar åtta dagar. Av dessa skall minst sex dagar utgöras av det ordinarie MSS-utbudet och högst två dagar väljas från övrigt kursutbud. Rådgör alltid med respektive profilhandläggare när det övriga kursutbudet behöver användas. För tillträde till slutår/sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut krävs att du har intyg om fullgjord MSS. Detta utfärdas via respektive profilhandläggare på stiftskansliet.

Anmälan till respektive dag längst ner på sidan.

Innehåll

24 september kl 9-16 - Bibeläventyret
 
Vi får möjlighet att veta mer om Bibeläventyret, som är ett projekt inom Svenska Bibelsällskapet, med särskilt fokus på skolarbete. Under dagen får vi både introduktion om hur det kan användas och får pröva och uppleva själva.
Plats: Meddelas senare
 
 
15 okober kl 9-16 - Om att underlätta för människor att ta farväl och Så arbetar vi med att möta sorg
 
På förmiddagen medverkar Birgitta Söderberg, präst och Ulf Lernéus, förbundsdir/VD på Sveriges Begravningsbyråers förbund. De utgår från den gemensamma tanken; ett gott samarbete inför död – för människornas skull.  På eftermiddagen möter vi två diakoner: Clary Nilsson från Engelbrekts församling och Emma Grennard från Sollentuna församling som erbjuder sorgegrupper för olika åldrar och vi får lyssna till på vilket sätt de arbetar.
Plats: Meddelas senare
 
19 november kl 9-15.30 - Kyrka på bortaplan – eller är det hemmaplan
 
Medverkar under dagen gör
Lisa Axelsson Runeborg, polispräst - 
”Ofromma platser och andliga rum"
Åsa Högman, diakon i sjukhuskyrkan –
Att vara kyrka på ett intensivvårdssjukhus
Anna Rosengren, präst i kriminalvården -
Öppna & låsta rum - inkluderande förhållningssätt och metoder i Kriminalvården
Plats: Meddelas senare
 
 
9 december kl 9-16 - Svenska kyrkan – Vilka är vi tillsammans?
 
Dagen innehåller samtal med biskop Andreas Holmberg. Vi går på Stiftsmässan tillsammans och med utgångspunkt från kyrkoordningen samtalar och reflekterar vi om vad det innebär att företräda Svenska kyrkan och vara kyrka tillsammans, här och nu men också framåt.
Medverkar gör, förutom biskop Andreas, medarbetare från stiftskansliet.
Plats: Meddelas senare

Kontakt

Diakon Lena Burman Holmgren 
tfn 08-508 940 61, lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

Stiftspedagog Monica Johansson
tfn 08-508 940 53, monica.h.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén
tfn 08-508 940 48 , anna.pihl.linden@svenskakyrkan.se

Stiftsadjunkt Elin Hyldéen Gärtner 
tfn 08-508 940 64, elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se

Övrig information

Till våren 2022 planeras MSS-dagar fredag 21 januari, 4-6 februari (Teologifestivalen i Uppsala), fredag 25 mars, fredag 22 april samt fredag 20 maj (med reservation för vissa ändringar).

Tillfällen

   

Titel: Kyrka på bortaplan – eller är det hemmaplan
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-19 09:00
2021-11-19 15:30
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2021-11-05
Titel: Svenska kyrkan – Vilka är vi tillsammans?
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-09 09:00
2021-12-09 16:00
Område: Stockholms stift
Plats: Meddelas senare.
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2021-11-25