Digital samordnarutbildning

Utbildning 23 september för dig som är samordnare, kontaktperson eller ombud för det internationella arbetet i församlingen.
Innehåll och medverkan från kyrkokansliets internationella avdelning i Uppsala.
Deltagande via länk som sänds efter anmälan.
Anmälan till Älvsby folkhögskola senast 16 sept via länk nedan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpLGrjzYuMusqgnz0EoxeAjonqOIdT3RuIxN2lV8K5uYT9g/viewform 

Kontaktperson Anders Höglund anders.hoglund@svenskakyrkan.se

Prel. program 23 september 2021, kl 13 – 15:30
13:00-13:10     Inledning och välkomnande 
                         Presentation av deltagare               
13:10-13:40      Kort om vad utbildningen ska innehålla:                                   
                        Mission som en del av kyrkans uppdrag; vision och strategisk plan
                        Att vara kyrka är en styrka
                         Projekt och profil                                                                                                   
13:40-14:10      Ombudens och samordnarens roll
                          Vad gör en internationell grupp?
                          Ageravolontärer                                                                                                     
                          Kampanjresultat och kommande kampanjer.
14.10-14.15      Paus
14:15-14:20      Intro grupparbete från aktuell fråga eller kampanj                       
14:20-14:40      Samtal i grupp utifrån fråga
14:40-15:00      Återkoppling helgrupp
15:00-15:15      Guidning genom intranätet och tips på material mm           
15:15-15:30      Aktuellt från stiftet 
Avslutning