Nätverksdag diakoniassistenter

Målgrupp

Diakoniassistenter samt församlingsmedarbetare med olika ansvar inom diakoni, fondhantering, samtal, arbetsträning, stödgrupper med mera.
 

Medverkande

Stiftsdiakonerna Birgitta Lounela och Annika Melin Mori. Dessutom får ni inblick i aktuellt arbete i kyrka och församlingar genom Emilia Bergius, klimathandläggare samt Josefin Radon Bertilsson, handläggare för flykting- och integrationsfrågor och Maria Holmgren som arbetar med rekrytering av diakoner.
 

Innehåll

Uppföljning av förra årets möte med diakonimedarbetare på andra tjänster än diakontjänster. Vi uppmärksammar aktuella frågeställningar i ert arbete och orienterar oss i vilka de diakonala aktörerna inom kyrkan är. Ni får inblick i stiftets resurser och sammanhang för fortbildning och stöd för er.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Birgitta Lounela.

Arrangör

Strängnäs stift

Kostnad

Ingen kostnad.