Music is life

Kreativ musikutbildning med föreläsaren Soili Perkiö, lektor på Sibelius-Akademin, Helsingfors.
Johadanto ja Inspiraatiopäivään vieraaksi Soili Perkiö - Musiikkikasvatuksen lehtori ja säveltäjä. Sibelius-Akademia, Helsinki.
Kurstillfällen 13 maj på finska och engelska. Anmälan längst ner på sidan.

Målgrupp

Musiker, pedagoger, diakoner, präster 

Innehåll

En inspirerande utbildning med Soili Perkiö, lektor på Sibelius-Akademin. Hon har en magisterexamen i musik och arbetar med Orff-metoden som betonar varje människas möjlighet att musicera. Metoden kan användas för alla åldersgrupper. 

Medverkande

Soili Perkiö, Master of Music, Lecturer in the Music Education Department of the Sibelius Academy and music education at the University Mozarteum in Salzburg in the Carl Orff-Institute. 

Kontakt

Ninetta Edelsgren, Tel: 08 402 36 14 ninetta.edelsgren@svenskakyrkan.se