Sammanträdet i Svenska kyrkan - från kallelse till protokoll för Luleå stifts församlingar och pastorat

Vad är ett bra protokoll? Vem skriver vi för? Hur ser regelverket och kraven ut? Vad skiljer protokoll från minnesanteckningar? Och hur skriver vi lättlästa och begripliga protokoll? Under kursen behandlas bland annat kyrkoordningens formaliakrav, ordförandes roll, vad som ska ske inför sammanträdet (kallelse, kungörelse och beslutsunderlag), sammanträdets genomförande, justering, verkställighet samt överprövningsmöjligheter.

Scrolla ner för att komma till anmälan

Målgrupp

Kursen erbjuds för Luleå stifts församlingar och pastorat.

Anställda tjänstemän, ex. kanslichefer, kyrkokamrerer, kanslisekreterare etc., som har rollen som sekreterare i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige, samt förtroendevalda, däribland ordföranden och sekreterare i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Mål och syfte

Kursdeltagarna får lära sig om de olika momenten som rör sammanträdet i Svenska kyrkan – från kallelse till protokoll. Både lärdomar om de formella kraven liksom inspiration och idéer om hur man skriver ett begripligt och lättläst protokoll utlovas.

Kontakt

Heidi Stenberg, 0920-26 47 48, heidi.stenberg@svenskakyrkan.se

Medverkande

Heidi Stenberg, stiftsjurist i Luleå stift

Arrangör

Luleå stift

Kostnad

ingen kostnad
 
I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Tillfällen

   

Titel: Från kallelse till protokoll, andra tillfället
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-25 13:00
2022-08-25 15:30
Område: Luleå stift
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Lediga platser: 33
Sista anmälningsdag: 2022-08-15