Forumdagar om Lärande och undervisning

Föreläsningar, samtal och delande av konkreta verktyg om den del av församlingens grundläggande uppgift som handlar om undervisning.
Innehållet är ett led i det nationella programmet för Lärande och undervisning och en uppföljning av biskopsbrevet om lärande och undervisning.
Kursen består av två dagar, en gemensam dag för alla församlingar samt en kontraktsvis samling.
Anmälan görs till två olika dagar, den första gemensamma och den för respektive kontakt. Detta val görs i samband med anmälan.

Anmälan via Älvsby Folkhögskolahttp://alvsbyfolkhogskola.nu/forumdagar-om-larande-och-undervisning/

23, 24 augusti samt 1 september 2022

Kursledare/upplysningar

Maria Berglund, tel 0910 - 725736

maria.g.berglund@svenskakyrkan.se