Kyrkorådet som arbetsgivare

Kyrkorådet utgör styrelse i församling eller i pastorat, vilket innebär att kyrkorådet är arbetsgivare. 

Kyrkorådet styr och fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutar om. 

Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och har därmed ansvar för det operativa arbetet. 

Scrolla ner för att komma till anmälan

 

Att vara arbetsgivare innebär att kyrkorådet ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv, liksom för arbetsmiljön. 
Arbetsgivarens skyldigheter är mycket omfattande – alla lagar och regler i lag och kollektivavtal måste följas.  
Dessutom ska arbetsgivaren skapa en bra personalpolitik för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare i syfte att  
utveckla verksamheten och utföra församlingens grundläggande uppgift. 
Kyrkorådet måste ha de nödvändiga kunskaperna för att ta sitt ansvar som arbetsgivare. 
Att inte göra det kan få konsekvenser: skadestånd, föreläggande, vite eller till och med fängelse. 
Det är därför viktigt att noga ta reda på sina skyldigheter enligt lag och kollektivavtal. 

Mål och syfte

Ge grundläggande kunskaper för kyrkoråd/förtroendevalda gällande deras funktion som arbetsgivare 

Innehåll

Två timmars grundläggande kunskaper gällande vad du som förtroendevald i ett kyrkoråd behöver veta gällande att vara arbetsgivare.

Kontakt

Ylva Linghult, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kostnad

ingen kostnad
 

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Läs mer om Avbokningsregler

 

Längd: 2 h


Tillfällen

   

Titel: Kyrkorådet som arbetsgivare - September
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-27 16:00
2022-09-27 18:00
Område: Luleå stift
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 2022-09-13
Titel: Kyrkorådet som arbetsgivare - Oktober
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-04 16:00
2022-10-04 18:00
Område: Luleå stift
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 2022-09-20