Webbinarium om Klimatklivet

Gislaveds pastorat fick statligt bidrag från Klimatklivet för att byta ut tre fossileldade gaspannor mot fjärrvärme. Vill ni också få ekonomiskt stöd för ert klimatarbete?

 

 

Målgrupp

Alla intresserade inom Svenska kyrkan.

Mål och syfte

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Ett exempel på sådana åtgärder är att ersätta fossila gas- och oljepannor. Under 2022 tas ansökningar emot under tre perioder:

  • 10-28 februari
  • 3-18 maj, samt
  • 23 augusti-8 september.

Innehåll

Hur söker man stöd från Klimatklivet? Vad bör man tänka på och vilka underlag behöver man ta fram? Under detta webbinarium berättar vi mer och svarar på era frågor.

Kontakt

Magdalena Boork, e-post magdalena.boork@svenskakyrkan.se, tfn 018-680726

Övrig information

Arrangör

Webbinariet anordnas av projektet Utfasning av fossileldade oljepannor inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet https://internwww.svenskakyrkan.se/1511182

Längd: 1 h 30 min


Tillfällen

   

Titel: 17 augusti 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-17 13:00
2022-08-17 14:30
Område: Uppsala stift
Plats: Distans
Lediga platser: 97
Sista anmälningsdag: 2022-08-16