Barnledarutbildning

Nu finns möjlighet att åter igen delta i barnledarutbildningen. Första kursen är planerad till 2022 och planer finns för ytterligare en kurs 2023. 

 

Datum

Delkurs 1: 29 augusti- 1 september.
Delkurs 2: 14 september (digitalt).
Delkurs 3: 3 oktober (digitalt).
Delkurs 4: 17-20 oktober.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0–12 år. 

Mål och syfte

Utbildningen ska ge deltagarna kompetens inom pedagogik och teologi, så att de på ett metodiskt sätt kan, vill och vågar förmedla kristen tro till barn Utbildningen ska ge kunskap om ett hållbart förhållningssätt kring barns rätt till liv och andlig utveckling. Deltagarna får mötas och dela vardagserfarenheter och få ny input och ett större sammanhang än den egen församling. 

Innehåll

Kursinnehåll

1. Vår grund Bygga bibelgrund - min och kyrkans plattform. Bibelhistoria. Att tolka Bibeln. Min gudsbild.

2. Vårt uppdrag Församlingen. Min plats i församlingen - jag och mitt uppdrag. Kyrkans uppdrag och innehåll. Kyrkoåret - teologi och pedagogik. Dopet - mitt eget och barndopets plats. Evangelisk-luthersk kyrka - en ständig reformerande kyrka.

3. Barnet Barnets utveckling. Hur möter vi barn med särskilda behov? Barns rätt - barnkonventionen, hur blir den verklig i vårt arbete? Integration. Människosyn. Religionspedagogik. Barnfattigdom.

4. Församlingspedagogik Pedagogiska influenser. Pedagogik i församlingen, skiljer den sig från annan pedagogik? Under alla block ingår att arbeta med bibeln och att reflektera. Vi kommer läsa litteratur, reflektera över det vi läst samt koppla det till tjänst i församlingen.

Kontakt

Camilla Zacco, e-post camilla.zacco@svenskakyrkan.se

Arrangör

Uppsala, Strängnäs och Stockholms stift samt Sigtuna folkhögskola.

Kostnad

1500

Tillfällen

   

Titel: Barnledarutbildning 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-29
2022-10-29
Område: Uppsala stift
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-06-01
Status: Anmälningstiden har gått ut.