Nätverk för dataskyddsfrågor

Sedan 2022 driver Uppsala, Stockholms, Strängnäs och Växjö stift ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud och andra GDPR-intresserade i pastorat och församlingar.

Syfte: Att skapa en mötesplats där dataskyddsombud och andra GDPR-intresserade kan dela med sig av erfarenheter, utveckla den gemensamma kompetensen och analysera gemensamma problem/möjligheter. Representanter för stiftens GDPR-organisationer deltar och bidrar med sitt kunnande. Varje träff har ett tema.

Teman: För att hålla oss aktuella kring vad som är på gång och vad vi behöver ta upp så bestäms teman för dessa träffar kontinuerligt. Hör gärna av er med förslag på teman som ni vill ta upp. Mer information om teman meddelas när det närmar sig.

Eftersom nätverket spänner över fyra stift sker träffarna som digitala möten i Teams.

Längd: 2 h


Tillfällen

   

Titel: Dataskyddsnätverk september 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-21 09:45
2022-09-21 12:00
Plats: Teams-möte
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2022-09-21
Titel: Dataskyddsnätverk november 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-21 09:45
2022-11-21 12:00
Plats: Teams-möte
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2022-11-21