Inspirationsdag för de som möter barn och unga i behov av särskilt stöd

Inspiration att använda Tecken som stöd i kyrkans möte med barn och unga i behov av särskilt stöd. Information om lokala församlingars arbete med Öppna förskolan Tilliten.
Tid för delande mellan kursdeltagarna.

 

Scrolla ner för anmälan

Målgrupp

Anställda och ideella medarbetare i församling som möter barn och unga i behov av särskilt stöd.

Mål och syfte

Efter kursdagen har deltagarna:
 - fått inspiration i att använda Tecken som stöd i vardagliga begrepp och uttryck, i möten med barn och unga i behov av särskilt stöd
 - mer kunskap om Öppna förskolan Tilliten
 - fått dela med sig och ta del av andras utmaningar och styrkor när det gäller mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd.

Innehåll

09.00                  Fika

09.30              Välkommen, uppstart, morgonbön, presentation
09.45              Tecken som stöd  paus 15 minuter i denna
ca 11.05          Öppna förskolan Tilliten, i Luleå stift
                          Samtal om det vi hört
12.00              Lunch
13.00              Delande i grupper
14.15              Vägen vidare
14.30              Avslut med fika

Kontakt

 Åsa Wiik Sandlund, asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

Medverkande

Malin Halvarsson Grönlund - Luleå domkyrkoförsamling,
Carina Berglund och Karin Westerlund - Hortlax församling
Johan Andersson och Carina Sehlström - Umeå pastorat
Lena Vestermark, Elisabeth Asplund - Skellefteå pastorat
Katarina Eriksson - Solviks folkhögskola
Maria Berglund - Luleå stift
Åsa Wiik Sandlund - Luleå stift
 

Resor och logi

Kursdeltagare bokar resor och eventuell logi själva

Arrangör

 Luleå stift i samverkan med Solviks folkhögskola

Kostnad och avanmälan

Ingen kostnad för denna dag, Luleå stift står för kurskostnaden.  

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Läs mer om Avbokningsregler

Övrig praktisk information

Eventuella matallergier meddelas i anmälan. 
Särskilda behov meddelas i anmälan.
Sista anmälningsdag 26/9 2022.
Välkomstbrev skickas ut efter anmälningstidens slut.


Tillfällen

   

Titel: Inspirationsdag Tecken som stöd
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-13 09:00
2022-10-13 15:00
Område: Luleå stift
Plats: Stiftsgården Skellefteå
Lediga platser: 27
Sista anmälningsdag: 2022-09-26