Pedagogisk fortbildning för präster

Kursen samlas totalt tre gånger under perioden oktober 2022 till januari 2023. Första tillfället tar sin rubrik från biskopsbrevet: ”…och lär dem”. Utgångspunkt är deltagarnas egna erfarenheter. Andra tillfället ”…och hindra dem inte” fokuserar bland annat på barn, unga och konfirmander. Tredje tillfället ”Följ med och se!” tar upp bibelmetodik och gudstjänstens pedagogik.

Anmälan tas emot av Älvsby folkhögskola

Länk för anmälan : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FulaiBXxEvaG--Emzv3jD84erQyKQ6ZHWjPqnHzHyUo_-g/viewform

Sista anmälningsdag 12 september.

Deltagarna ska få:  

  • fördjupad reflektion över sambandet mellan teologi och pedagogik 
  • en större trygghet i undervisande situationer 
  • möjlighet till utbyte och delande av erfarenheter från församlingsarbetet 

Sammantaget ger kursen präster en höjd kompetens inom ramarna för församlingens arbete med lärande och undervisning.

Kurslitteratur:

"Vägen är allt. En introduktion till religonspedagogik för den kristna församlingen" Caroline Klintborg
"Livsfrågan och evangeliet. Bibeln i kyrkans undervisning" Jonas Eek

Kursavgift

3500 kr per deltagare. Eventuellt behov av logi bokas av deltagaren.

Kontakta info@afhs.nu för att boka logi på folkhögskolan

Kursledare/upplysning

Pär Parbring, par.parbring@svenskakyrkan.se, tel 0910-725742

Tillfällen/kursstart

3-5/10, 14-16/11, 23-25/1 (2023). Anmälan innebär deltagande vid alla kurstillfällen.

Tidsramar

Varje gång från lunch dag 1 till lunch dag 3.

Anmälan via Älvsby folkhögskola, se länk ovan.