Kurs till stöd för dig som förtroendevald revisor

Digital kurs där vi belyser några viktiga områden inom en församling för dig som förtroendevald revisor. Ges vid två tillfällen, 10 och 17 oktober.
Anmälan längst ner på sidan.

Mål och syfte

Ge dig en ökad förståelse i din roll.

Ur innehållet

Målsatt kapital. Vad är det? Hur använda? Hur beräkna? Lokalförsörjningsplan. Skapa en förståelse för vad det är.
Vård- och underhållsplan Skapa en förståelse för vad det är och kopplingen till målsatt kapital
Disponibelt kapital. Vad är det? Hur använda? Hur beräkna och hur hantera skuld till begravningsverksamhet vid beräkningen?
Prognos. Beräkning av antal tillhöriga och utvecklingen av disponibelt kapital över tid – t ex fram till 2030. Här berörs även planerade investeringar.

Medverkande

Torbjörn Hygins, controller.

Kontakt

Torbjörn Hygins, controller 08-508 940 21.
torbjorn.hygins@svenskakyrkan.se

Tillfällen

   

Titel: Förtroendevald revisor
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-10 15:00
2022-10-10 17:00
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt via teams.
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2022-10-06
Titel: Förtroendevald revisor
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-17 17:15
2022-10-17 19:15
Område: Stockholms stift
Plats: Digitalt via teams.
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2022-10-13