Diakon- och prästmöte i Umeå 30-31 augusti

Biskop Åsa Nyström kallar diakoner och präster i aktiv tjänst till ett gemensamt möte. Tema är "Guds rike är nära"

Observera att nedan finns två rutor att anmäla sig på.

  • En för präster
  • En för diakoner 

Välj det alternativ som passar dig bäst.

Scrolla ner för anmälan

Bland det första jag gjorde som ny biskop i stiftet var att åka runt i kontrakten och möta er diakoner och präster. Vi talade om hur det går till i stiftets församlingar när syftet med församlingsarbetet uppfylls: att människor kommer till tro och lever i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. För mig var det glädjande att se det engagemang som samtalen väckte och att få goda exempel på hur församlingslivet gör det möjligt att detta kan ske på så många olika sätt.

Men jag såg också något mer. Bland alla svaren framträdde ett mönster: Vi är vana att tala om hur människor kommer till tro och om den kristna gemenskapen, men har inte lika lätt att uttrycka vad gudsrikets utbredande och skapelsens återupprättande innebär och hur det tar sig uttryck. Jag såg att vi behöver bredda vår teologiska palett och därför blir temat för årets diakon- och prästmöte ”Låt ditt rike komma”. På olika sätt kommer vi att vrida och vända på tankar om Guds rike och vad det innebär för vårt arbete i församlingen.

Tema och medverkande:
”Guds rike är nära”
Biskop Åsa Nyström talar till och samtalar med vigningstjänsten om aktuella frågor i stiftet, med Guds rike i fokus.

”Vad ska vi likna Guds rike vid?”
Bibelstudium med Sven-Erik Fjellström. Sven-Erik är präst, har varit utsänd som missionär i Zimbabwe, arbetat som ekumenikhandläggare på kyrkokansliet och har i många år arbetat med undervisning i kristen tro och folkbildning.

”Kyrkan som verktyg för Guds rike”
Föreläsning med Patrik Hagman. Patrik är docent och är nu projektanställd i Linköpings stift för att arbeta med lärande och opinionsskrivande. I sin forskning har han undersökt folkkyrkornas nutida situation.

”Diakoni som gudsrikespraktik”
Föreläsning med Ninna Edgardh. Ninna är präst och professor emerita i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning har fokuserat på förändringsprocesser i samhälle och kyrka, med särskilt fokus på genus, diakoni och gudstjänst.

”Med himmelriket är det som…”
Panelsamtal med Patrik Hagman, Ninna Edgardh och två representanter för vigningstjänsten i stiftet utifrån mötets tema. Biskop Åsa Nyström leder samtalet.

Program Tegs kyrka och församlingsgård den 30-31 augusti 2022

Tisdag 30 augusti

11.00 Inledningsmässa, biskop Åsa Nyström tillsammans med stiftspersonal. Klädsel: diakon- eller prästskjorta. Tegs kyrka

12.00 Lunch. Tegs församlingsgård

13.00 ”Guds rike är nära” biskop Åsa Nyström talar till och samtalar med vigningstjänsten om aktuella frågor i stiftet, med Guds rike i fokus. Tegs församlingsgård

14:15 Kaffe. Tegs församlingsgård

15.00 ”Vad ska vi likna Guds rike vid?”, bibelstudium med Sven-Erik Fjellström. Tegs församlingsgård

16.30 Paus

17.30 Förbönsgudstjänst under ledning av kollegor från Skellefteå pastorat. Tegs kyrka

19.00 Middag och festkväll. Tegs församlingsgård

Onsdag 31 augusti

08.30 Laudes Pär Parbring med flera Tegs kyrka

09.30 ”Kyrkan som verktyg för Guds rike”, Patrik Hagman. Tegs församlingsgård

10.30 Kaffe. Tegs församlingsgård

11:00 ” Diakoni som gudsrikespraktik”, Ninna Edgardh. Tegs församlingsgård

12.00 Lunch

13.30 ”Med himmelriket är det som…” Panelsamtal med Patrik Hagman, Ninna Edgardh och två representanter för vigningstjänsten i stiftet utifrån mötets tema. Biskop Åsa Nyström leder samtalet. Tegs församlingsgård

15.00 Sändningsmässa under ledning av kollegorna från Södra Lapplands pastorat. Klädsel, diakon- eller prästskjorta. Tegs kyrka

16.00 Kaffe och hemfärd. Tegs församlingsgård

Kostnad:
900 kronor exklusive logi

Logi:
Var och en ansvarar själv för att boka och bekosta eventuell logi

För att boka

Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1 Uppge bokningskod: BKYR300822

https://www.scandichotels.se/hotelreservation/select-rate?hotel=870&fromDate=2022-08-30&toDate=2022-08-31&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BKYR300822

Hotellet är scandic syd och adressen är Yrkesvägen 8, Umeå, 904 20

Övrigt:

Vid inlednings- och sändningsmässan bär vi alla präst- eller diakonskjorta.

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Läs mer om Avbokningsregler

Observera att nedan finns två rutor att anmäla sig på.

  • En för präster 
  • En för diakoner 

Välj det alternativ som passar dig bäst.

Anmälan bör göras via en dator, via mobil fungerar dåligt.

Genom din anmälan förutsätter vi att du samtycker till att eventuellt medverka i material som kan komma att användas i Luleå stifts kommunikationskanaler, företrädesvis bild och text. Om du inte samtycker eller har du frågor, kontakta info.luleastift@svenskakyrkan.se

Längd: 15 h 30 min


Tillfällen

   

Titel: Anmälan för präster i Umeå 30-31 augusti
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-30 11:00
2022-08-31 16:00
Område: Luleå stift
Plats: Umeå, Tegs kyrka och församlingsgård
Lediga platser: 26
Sista anmälningsdag: 2022-08-16
Titel: Anmälan för diakoner i Umeå 30-31 augusti
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-30 11:00
2022-08-31 16:00
Område: Luleå stift
Plats: Umeå, Tegs kyrka och församlingsgård
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-08-16